ตู่ไม่ทำ"ตู้ปันสุข" เพราะเป็นต้นคิด "ตู่คืนความสุข"มากว่าห้าปีแล้ว ประชาชนสุขล้นแล้ว

ตู่ไม่ทำ"ตู้ปันสุข" เพราะเป็นต้นคิด "ตู่คืนความสุข"มากว่าห้าปีแล้ว ประชาชนสุขล้นแล้ว

ขืนทำตู้ปันสุขออกมาอีก..จะมีคนอดตายมากกว่าเดิมเพราะปันไม่ทั่วถึง

คนได้ก็ได้เอาๆคนไม่ได้ก็ไม่ได้ห่าไรเลย ลงทะเบียนก็จำกัดเวลา ทำอะไรก็มีเงื่อนเวลาเงื่อนไขตลอด

ทักษิณทำ 30 บาทคนไทยเข้าถึงทุกคนเท่าเทียมกัน จ่ายเงินผู้สูงอายุได้เท่ากันทุกคนเหมือนกันทั้งประเทศ

กองทุนหมู่บ้านได้ทุกหมู่บ้านทุกตำบล ไม่คัดกรองไม่เอาเอไอฮิวแมนไปตัดสินคน 

ขืนปล่อยให้มันคิดทำ... เละกว่าที่เป็นอยู่ทุกเรื่องไป.. ประชาชนซวยโคตร

...มีผู้นำโง่แต่เสือกขยัน...ทำแต่เรื่องโง่ๆ

091609

 • love
  0
 • haha
  0
 • wow
  0
 • sad
  0

1 ความเห็น

 
3 ส

คืนความสุข

55555

 • love
  0
 • haha
  0
 • wow
  0
 • sad
  0